Loading Requestor...
Domácí sběrnice MIELE nabízí brána Miele@home XGW 2000
Tomáš Macourek 06/05/2021 · 85 ·


1. rozhraní domácí sběrnice

Pomocí rozhraní domácí sběrnice nabízí brána Miele@home XGW 2000 jednoduchý mechanismus pro komunikaci s přístroji připojenými k bráně prostřednictvím systému powerline Miele@home.

1.1 Co nabízí rozhraní domácí sběrnice?
Rozhraní domácí sběrnice Miele@home poskytuje následující informace:

Identifikace zařízení
Stav zařízení
V závislosti na stavu zařízení a typu zařízení lze provádět akce, jako jsou:

Zastavte
Start
Spínání světla (odsavače par, vinotéky, plně automatické kávovary)
lze spustit. Následující tabulka uvádí přehled možností zařízení

Skupina výrobků
Stav Zbývající čas Poznámky / chyby Start Stop
Plně automatické pračky X X X X
Sušička prádla X X X X X
Myčky nádobí X X X X
Pece X X X X - X
Kompaktní trouby s mikrovlnami X X - X
Parní trouby X X - X
Kombinované parní trouby X X - X
Varné desky X X - X
Odsavače par X - X X X
Plně automatické kávovary X - X - X
Chladničky X - X X -

1.2 Jaké spotřebiče lze použít?
Rozhraní domácí sběrnice Miele@home podporuje všechny přístroje kompatibilní s Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit v závislosti na typu spotřebiče. 2.

 

2 Struktura rozhraní domácí sběrnice
Webový server brány Miele@home poskytuje rozhraní sběrnice pro domácnost ve formě struktury XML.

Rozhraní lze vyhledat pomocí jednoduchého požadavku http na bráně.
Adresa URL je <IP adresa_brány>/homebus/ .

Rozhraní je strukturováno tak, že veškerá komunikace probíhá prostřednictvím požadavků http. Všechny požadované parametry jsou uvedeny ve struktuře XML, takže není nutné provádět "ruční" parametrizaci.

Struktura je podrobně vysvětlena níže.

 

2.1 Přehled zařízení
Přehled zařízení zobrazuje všechna zařízení připojená k bráně. V přehledu zařízení jsou uvedeny všechny informace potřebné pro vytvoření stránky s přehledem.

Dotaz na bránu s IP adresou 192.168.1.201:
http://192.168.1.201/homebus/
vrátí následující výsledek:
<ZAŘÍZENÍ>
  <zařízení>
    <třída>22017</třída>
    <UID>6</UID>
    <type>G 1833 SCi </type>
    <název>Myčka nádobí</název>
    <state>3</state>
    <additionalName>GA Kitchen <additionalName/>
    <pokoj id="11" level="1">kuchyň</pokoj>
    <informace>
      <key name="Stav spotřebiče" value="Program vybrán"/>
      <key name="Zbývající čas" value="2:12h"/>
    </information>
    <akce>
      <action name="Details"URL="http://192.168.1.201/homebus/device?language=de_DE&type=DW_G1000&id=DW_G1000.6"/>
    </akce>
  </zařízení>
  <zařízení>
    ...
  </zařízení>
</DEVICES>

2.1.1 Přehled zařízení Tagy
<ZAŘÍZENÍ>
Obsahuje seznam všech zařízení, která jsou přihlášena k bráně.
<zařízení>
uzavírá zařízení.

<třída>
zakóduje třídu zařízení podle následujícího seznamu.
22017 Myčka nádobí
22018 Automatický sušicí stroj
22019 Plně automatická pračka
24067 Varná deska (zvýraznění)
24068 Kapota
24070 Trouba
24072 Vařič
24072 Parník
24073 Varná deska (indukční)
24074 Kávovar
26113 Kombinovaná chladnička s mrazničkou
26114 Mraznička
26115 Chladnička
26116 Skladování vína

<UID>
UniqueIDentifier, jedinečná hodnota pro identifikaci zařízení v rámci přehledu zařízení. Je pro každé připojené zařízení jiný.
<type>
Označuje typ technického zařízení, zde G 1833 SCi.
 
<name>
Obecný název připojeného zařízení, zde myčka nádobí. Viz také <dodatečný název>.

<state>
Aktuální stav zařízení. Kódováno podle následující tabulky.
1 Vypnuto
2 Připraveno
3 Naprogramováno
4 Čekání na spuštění
5 V provozu
6 Pauza
7 Konec
8 Chyba
9 Program přerušen
12 Servis
13 SuperFrost
14 SuperCool
144 Výchozí nastavení
145 Uzamčeno

<dodatečné jméno>
Další název příslušného zařízení. Údaje se zadávají prostřednictvím brány.
<room>
zadáním názvu místnosti, ID místnosti a ID patra je možné lokalizovat zařízení. Údaje se zadávají prostřednictvím brány.
<information>
obsahuje seznam klíčů název/hodnota, které odrážejí aktuální stav zařízení. Zde "name" označuje název informace a "value" označuje hodnotu.
<actions>
obsahuje seznam možných akcí, které lze v aktuálním čase provést.
<action>
Akce, kterou lze provést. "name" určuje název akce, "URL" určuje adresu a všechny parametry, které je třeba zavolat pro provedení příslušné akce.

Did we help? no ratings yet