Loading Requestor...
BAMBU Lab 3D Printer aktuální (29.03.2023) FAQ
Tomáš Macourek 03/29/2023 · 634 ·

Jaké jsou požadavky na volný prostor kolem tiskárny?


Doporučujeme 10 cm na každé straně kvůli chlazení a větrání. Pokud používáte systém AMS, měli byste si ponechat určitý prostor pro ruku, abyste dosáhli na proplachovací koš. Napájecí zásuvka se nachází v zadní části tiskárny.

 

Můžeme snížit množství proplachovacího materiálu při změnách barev?


Množství proplachovaného filamentu při změnách barev závisí na typu barvy a na tom, jak dlouho přechod barvy trvá. Pečlivým vyladěním, například snížením objemu proplachu nebo velikosti základní věže, lze množství odpadu snížit. Zároveň se však při přechodu z tmavé barvy na světlou může množství proplachu zvýšit.

 

Je vyhřívaná komora aktivně vyhřívaná?


Ne. teplota v komoře se zvyšuje na základě teploty nastavené pro vyhřívané lože a nelze ji přesně regulovat. 

 

Lze ventilátory ručně zapnout/vypnout?


V kráječi nebo pomocí tlačítek na obrazovce lze ovládat pouze ventilátor chlazení dílů a pomocný ventilátor chlazení dílů (pokud existuje). Před tiskem můžete v kráječi nastavit rychlost ventilátoru Part Cooling Fan a Auxiliary Part Cooling Fan. Během tisku můžete ventilátory zapnout/vypnout v aplikaci Bambu Studio nebo na obrazovce displeje, ale nemůžete nastavit jejich rychlost. 

 

Jaký druh údržby se očekává u modelu X1/X1C?
Tiskárna X1/X1C nepotřebuje velkou údržbu. Zde je odkaz na kompletní seznam dílů, který lze konzultovat na tomto odkazu.

 

Jak často je třeba měnit filtr VOC?


Četnost výměny filtru závisí na tom, jak často tiskárnu používáte, a na typu použitého filamentu. Doporučujeme jej vyměňovat každé 2-3 měsíce.

 

Je možné filtr VOC znovu naplnit?


Filtr je uzavřený a lze jej vyměnit za oficiální filtr Bambu Lab, který je k dispozici v našem obchodě, nebo za jakýkoli filtr třetí strany s rozměry 82 mm*50 mm*29 mm.

 

Jak exportovat soubor protokolu do NOVÉHO lístku podpory?


Postup je popsán v tomto článku na Wiki

 

Jak exportovat soubor protokolu do již existujícího lístku podpory?


Postup je popsán v tomto článku Wiki

 

Proč se na tiskovou plochu používá lepicí tyčinka?


Použití lepicí tyčinky má dvě hlavní výhody: zvyšuje přilnavost a usnadňuje odstraňování výtisků. Přilnavost PC se po delší době používání sníží a použití pevného lepidla může zajistit stabilní pevnost lepení. 
Když je konstrukční deska zcela nová, je lepidlo příliš silné a snadno poškodí povrch tisku, takže použití lepidla může pomoci lépe odstranit model z vrstvy lepidla.

 

Je objem sestavení při kalibraci menší?


Vytištěné kalibrační čáry zabírají trochu místa na přední straně tiskového povrchu, ale to je nutné pouze při výměně filamentu nebo trysky. Kalibraci lze při tisku vypnout. Také vytištěný model může kalibrační čáry zakrýt.

 

Podporuje tiskárna automatické vypnutí?
Po dokončení tisku tiskárna přejde do režimu nízké spotřeby, ale zcela se nevypne. 

 

Podporuje Bambu Studio tmavý režim?
Tmavý režim JE podporován, změna se provede v nastavení/Povolit DARK MODE

 

Podporuje tiskárna X1/X1C ochranu proti tepelnému úniku? 


Ano, obě tiskárny mají povolenou tepelnou ochranu proti úniku.

 

Jsou již podporovány časové prodlevy?  
Ano. Nejnovější firmware podporuje časové prodlevy.

 

Lze tisknout offline, bez přístupu k internetu?
Ano, offline tisk je možný pomocí karty micro SD. Nejnovější firmware podporuje také tisk v síti LAN. 

 

Je X1 pomalejší než X1-Carbon?


Ano, X1 je pomalejší, především kvůli možnostem chlazení, a to hlavně pro PLA. Rychlý tisk vyžaduje dobré chlazení a to X1-Carbon zvládá díky integrovanému přídavnému ventilátoru. Vylepšení tiskárny X1 o pomocný ventilátor může zvýšit rychlost tisku

 

Je filament před řezem vůbec zasunut? Lze to řídit v řezačce?
V současné době není žádné místo, kde by bylo možné nastavit zatahování (retrakce) filamentu. Uživatelům se doporučuje používat výchozí hodnotu.

 

Je možné k tiskárně X1 Carbon přidat další pomocný ventilátor pro lepší chlazení?


Konstrukce tiskárny je poměrně kompaktní a na přidání přídavného pomocného ventilátoru není dostatek místa. Pro dosažení lepšího chlazení lze otevřít horní skleněný kryt. 

 

Jakou funkci mají tlačítka na horní straně?


Levé tlačítko slouží k probuzení obrazovky a druhé tlačítko slouží k zastavení tisku. 


 

Jsou se zařízením X1/X1-Carbon kompatibilní i jiné řezačky?
Ano, kráječe třetích stran jsou podporovány, ale nejsou kompatibilní s některými funkcemi tiskárny, jako je kontrola první vrstvy a AMS. Pro dosažení nejlepších výsledků tisku důrazně doporučujeme používat Bambu Studio.

 

Jaké funkce nejsou pro jiné řezačky třetích stran k dispozici?
Funkce AMS, detekce první vrstvy pomocí LIDARu a detekce špaget nefungují s kráječi třetích stran. 

 

Jaký je rozdíl mezi Cool Plate, Engineering Plate a High Temp Plate?
Chladicí deska: podporuje tisk až do 120C
Technická deska: podporuje tisk až do 120C
Vysokoteplotní deska s materiálem PEI: podporuje tisk až do 200C

 

Je k dispozici pauza při určité výšce vrstvy?
Ano, tisk lze pozastavit při určité výšce vrstvy a poté jej obnovit pomocí nastavení dostupného v aplikaci Bambu Studio. 

 

Jaký je postup aktualizace firmwaru?
Tiskárny X1 a X1 Carbon podporují aktualizaci firmwaru OTA, což znamená, že se na obrazovce zobrazí oznámení, když je firmware k dispozici ke stažení a instalaci. Aktualizace na kartu SD není podporována. 

 

Tiskárna není dostupná v aplikaci Bambu Handy ani Bambu Studio.
Pokud se tiskárna nezobrazuje v mobilní aplikaci Bambu Handy ani v kráječi Bambu Studio, musíte ji znovu přidat do svého účtu pomocí procesu přijetí popsaného v tomto článku.

 

Je pro tisk z jednoho vlákna potřeba vyrovnávací paměť?
Při tisku s jednou cívkou filamentu není vyrovnávací paměť potřeba, protože samotnou cívku filamentu lze považovat za "vyrovnávací paměť".

 

Je při každém tisku nutné vyrovnání lože a kalibrace průtoku?
Tiskárna si pamatuje předchozí nastavení. Pokud použijete stejnou teplotu lůžka jako při posledním tisku, není vyrovnání lůžka nutné. Pokud jste stroj nerestartovali a použili stejný materiál jako naposledy, můžete vynechat i kalibraci průtoku a kalibraci vibrací. Kalibraci můžete provádět jednou týdně.

 

Jsou nastavení tisku pro ASA a ABS podobná?
Ano, jsou podobná. ASA se doporučuje tisknout při teplotě 260 ℃ pro trysku a 90 ℃ pro horké lůžko, které lze nastavit ve studiu.

 

Jaký je průtok při tisku TPU?
Objemový průtok byl nastaven na 6,4 mm^3/s při volbě "Bambu TPU 95A" a 3,2 mm^3/s při volbě "Generic TPU", takže rychlost podávání se automaticky zpomalí. V našem testu nemůže TPU tisknout tak rychle jako PLA, výchozí limit objemového průtoku je bezpečnější rychlost tisku, kterou jsme testovali.

 

Je při tisku pokaždé nutná kalibrace?
Kalibraci můžete spustit ručně během nečinnosti nebo ji povolit/zakázat před každým tiskem. Kalibraci bychom doporučili provést po přemístění tiskárny, změně značky filamentu nebo po několika výtiscích. Proces kalibrace je také rychlý. 

 

Jak upravit rychlost tisku? 
Během řezání byste měli mít možnost změnit rychlost. Během tisku můžete změnit režim rychlosti pomocí ovládacích prvků na obrazovce.

 

Jak zajistit dobrou kvalitu tisku pomocí Bambu PA-CF?
Pro tisk na technické desce máme článek na wiki.

 

Jak můžete dosáhnout 16barevného tisku?
Pomocí rozbočovače AMS může paralelně pracovat více AMS, každý AMS podporuje 4 barvy a 4 AMS budou podporovat až 16 barev. Pomocí příslušenství zvaného AMS hub můžete k jedné tiskárně připojit až 4 AMS, takže je to až 4*4, tedy 16 barev nebo materiálů.

 

Podporuje AMS filament PA-CF?
Ano, ale je lepší podávat PA-CF přímo do tiskárny bez použití AMS, aby nedošlo k poškození způsobenému otěrem filamentu.

 

Jak tiskárna reaguje na vyběhnutí filamentu?
Pokud nepoužíváte AMS, bude běh filamentu rozpoznán snímačem uvnitř nástrojové hlavy. Zatímco při použití systému AMS bude rozpoznán snímačem v systému AMS.
Když dojde filament, tisk se pozastaví. Tiskárna přesune nástrojovou hlavu k horní části přebytečného žlabu a vyzve uživatele. Tuto funkci podporuje nejnovější verze firmwaru.

 

Lze míchat různé materiály s různými teplotními požadavky?
Záleží na vzájemné pevnosti pojiva materiálů a požadavku na teplotu v komoře. Například ABS a PLA nepodporují smíšený tisk.

 

Bude k dispozici delší kabel, abychom mohli AMS přemístit dále od tiskárny, například nahoru na polici? 
Uvažujeme o poskytnutí delšího kabelu, ale tím se prodlouží doba potřebná pro každou změnu barvy. Konečné rozhodnutí bude oznámeno.

 

Jak často je třeba vyměňovat vysoušecí balení?
To závisí na vlhkosti přítomné ve filamentu. Systém AMS je vybaven čidlem vlhkosti, které může hlásit zjištění nadměrné vlhkosti.

 

Jaká je velikost vysoušecího prostoru?
Velikost vysoušecího prostoru je přibližně 130 mm*50 mm a hloubka je přibližně 10-30 mm (hloubka je mělká vpředu a hluboká vzadu).

 

Je pro fungování AI věcí potřeba LED světlo?
Ano, LED dioda je povinná pro vizuální kontrolu.

 

¶ Lze AMS vyměnit za tepla, když chcete přejít například z PLA v AMS na TPU v externím držáku cívky, nebo musíte tiskárnu pokaždé vypnout, když chcete přejít z AMS na externí cívku, a totéž při návratu do AMS? 
Nejnovější software bude podporovat výměnu za chodu. Stačí pouze odpojit/zapojit 4kolíkový kabel na zadní straně tiskárny.

 

 

Případné další dotazy adresujte na náš helpdesk MICROWARE na mail helpdesk@microware.cz

Did we help? 1 / 1 found this helpful
BAMBU Lab 3D printer
Categories
Articles
BAMBU Lab 3D Printer aktuální (29.03.2023) FAQ