Loading Requestor...
Loxone
LOXONE vysvětlení hodnot pro práh slunečního svitu
Tomáš Macourek 04/27/2021 · 98 ·
Vstup Sluneční svit umožňuje zjistit, zda svítí slunce, nebo ne.
To lze poté použít při programování, například pro vytápění, klimatizace nebo zastínění.

Sluneční svit je přístupný z Meteostanic Air a Tree a také z Weather Service.

Meteostanice

 

U Meteostanice závisí detekce slunečního svitu na jasu měřeném Meteostanicí.
Výška slunce se počítá z geografických souřadnic instalace (nastavení projektu) a času a data.

 

Prahová hodnota se počítá z obou hodnot, protože jas silně závisí na úhlu slunečního světla.

Pokud je jas nad vypočítanou prahovou hodnotou, aktivuje se vstup slunečního svitu.

Příklady vypočítaných prahových hodnot (standardní nastavení)
Výška slunce Práh Poznámka o výšce slunce
90 ° 86780 lx Slunce za zenitem
65 ° 74507 lx Poledne ve střední Evropě o letním slunovratu
42 ° 46555 lx Poledne ve střední Evropě o rovnodennosti
18 ° 14057 lx Poledne ve střední Evropě o zimním slunovratu
10 ° 5753 lx Slunce je nízko

 
Ve vlastnostech Meteostanice lze citlivost upravit pod „Práh slunečního svitu“.

 

Standard +30% odpovídá nejnižší citlivosti, zvyšuje se prahová hodnota slunečního svitu.
Standard -30% odpovídá nejvyšší citlivosti, práh slunečního svitu je snížen.

 

 

Příklad:
Pokud je Meteostanice instalována před vysoce reflexním povrchem (např. Bílá zeď domu), je naměřena vyšší hodnota jasu.
Detekce slunečního svitu proto reaguje i dříve. Nápravou je nastavit prahovou hodnotu o něco vyšší, např. + 15%

 

Weather Service

 

U Weather Service závisí detekce slunečního svitu na absolutní hodnotě záření dodávané Weather Service.
Výška slunce se počítá z geografických souřadnic instalace (nastavení projektu) a času a data.

 

Prahová hodnota se počítá z obou hodnot, protože záření do značné míry závisí na úhlu slunečního záření.

Pokud je záření nad vypočtenou prahovou hodnotou, aktivuje se vstup slunečního svitu.

Příklady vypočítaných prahových hodnot (standardní nastavení)
Výška slunce Práh Poznámka o výšce slunce
90 ° 512 W / m² Slunce za zenitem
65 ° 464 W / m² Poledne ve střední Evropě o letním slunovratu
42 ° 343 W / m² Poledne ve střední Evropě o rovnodennosti
18 ° 158 W / m² Poledne ve střední Evropě o zimním slunovratu
10 ° 89 W / m² Slunce je nízko

 Ve Weather Service lze citlivost upravit ve vlastnostech vstupu slunečního svitu v části „Práh záření W/m2“.

Standard + 30% odpovídá nejnižší citlivosti, zvyšuje se prahová hodnota záření.
Standard -30% odpovídá nejvyšší citlivosti, prahová hodnota záření je snížena.

Prostředí instalace zde neovlivňuje hodnotu.

 

Více také zde https://www.loxone.com/cscz/kb/prah-slunecniho-svitu/

Did we help? no ratings yet